Privacybeleid

Versie 1.0, 12-06-2017

Dit document is opgesteld om duidelijk te maken waar je gegevens voor worden gebruikt. Door lid/begunstiger te worden van de vereniging geef je aan deze privacyvoorwaarden te accepteren. Voor alle gegevens geldt dat als je ze wil wijzigen je dat zelf aan kan geven bij het bestuur.

1. Registratie

 • Naam
  Zodat de vereniging het lid kan aanspreken.
 • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
  Voor het rondsturen van ons verenigingsblad, de Thabloid.
 • E-mailadres
  Voor het versturen van plenaire mailing zoals ALV-aankondigingen, het versturen van de opt-out nieuwsbrief en het versturen van opt-in spon- sormailings. Daarnaast voor het versturen persoonlijke berichten met inloggegevens voor de website en berichten met evenementspecifieke in- formatie, nadat je je geregistreerd hebt voor dit evenement.
 • Telefoonnummer
  Voor persoonlijk contact naar aanleiding van evenementen. Bv. Er is op het laatste moment iets verandert, je bent te laat, etc...
 • Geboortedatum
  Om te garanderen dat er geen alcohol geschonken wordt aan minderjarigen. Wordt ook gebruikt voor een opt-out functie op de website waarbij je verjaardag zichtbaar is aan andere leden/begunstigers.

Verder zijn er nog enkele zaken die enkel gevraagd worden aan leden:

 • Studentnummer
  Om te controleren of je nog studeert. Dit is belangrijk voor het aanvragen van bestuursbeurzen die als subsidie dienen voor het bestuur.
 • Studierichting
  Ter schetsing van de interessegebieden van de leden.

En enkele zaken die enkel aan begunstigers gevraagd worden:

 • Historie
  Om te bepalen of de extra toelatingsprocedure gevolgd moet worden.
 • Extratoelatingsprocedure
  Vouchers met naam en handtekening en een motivatie ter bevestiging dat je veel met Thalia te maken hebt.

Tot slot, indien van toepassing:

 • Bankrekeningnummer
  Wanneer je betaalt of declareert met een bankrekeningnummer, onthouden we het bankrekeningnummer om betalingen/declaraties in de toekomst makkelijker te laten verlopen.

2. Ledenlijst

Er wordt op de website een ledenlijst bijgehouden waarbij je een eigen profiel- pagina hebt. Deze ledenlijst en profielpagina kunnen enkel bezocht worden door andere leden/begunstigers. Op deze profielpagina worden naam en, indien lid, studierichting en cohort vermeld. Er bestaat de mogelijkheid om informatie aan deze profielpagina toe te voegen.

3. Foto's

Op evenementen worden foto’s gemaakt ter sfeerimpressie en van commissies worden foto’s gemaakt voor op de website. Wil je niet op zo’n foto staan? Zeg het even tegen de fotograaf, meestal herkenbaar aan zijn commissieshirt en zijn camera.