De Opleidingscommisie

De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling, die ieder jaar opnieuw goedgekeurd moet worden, en het beoordelen van de kwaliteit van onderwijs. De OLC bestaat uit zes studenten en zes docenten. De OLC bekijkt de vakevaluaties en de reacties van de docenten daarop, en beoordeelt de kwaliteit van de vakken. Daarnaast brengen we advies uit, ook ongevraagd, aan de onderwijsdirecteur en decaan.

De OLC vergadert doorgaans iedere maand, en werkt goed maar onafhankelijk samen met de directie. Docenten en studenten denken samen na over het onderwijs om de kwaliteit voor iedereen te verbeteren. De OLC heeft ook haar eigen pagina op Radboudnet. Daarnaast kan je meer lezen over de studenten die in de OLC zitten op hun eigen pagina.

De Facultaire Studentenraad

De bètafaculteit heeft een eigen medezeggeschapsorgaan dat meedenkt en besluit over zaken die onze faculteit aangaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een uitbreiding van de computerruimtes tot verruiming van de openingstijden en veranderingen in het onderwijs. De FSR staat open voor alle suggesties die te maken hebben met onze faculteit. Vind je dat er meer ruimte moet komen in de fietsenstalling onder het Huygens? Heb je onterecht te weinig tijd gekregen voor een tentamen door surveillanten? Vind je dat je te lang moet wachten voor de studentenbalie? De FSR probeert alle onrecht en problemen aan te pakken en de fijnste faculteit van de universiteit te blijven. Je kan hier meer over de FSR lezen.

De Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad (USR) houdt zich bezig met allerlei problemen die de gehele universiteit aangaan, zoals de openingsuren van de bibliotheek of het huren van lokalen door studentenorganizaties. De USR bestaat uit veertien leden. Acht daarvan worden gekozen door de studenten en de andere zes representeren verschillende studentenorganisaties. Je kan hier meer lezen over de USR.